Z dniem 1 pa?dziernika 2019 r. Wydzia? Nauk Ekonomicznych i Zarz?dzania zmieni? nazw? na Wydzia? Ekonomii, Finansów i Zarz?dzania.
Aktualna strona Wydzia?u Ekonomii, Finansów i Zarz?dzania ?
Wydzia? Nauk Ekonomicznych
i Zarz?dzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Wyszukiwarka

kalendarz
Nr 1
Spacer
LipDub WNEiZ US
MBA
studia doktoranckie
Baltic Museums
Pomozesz Pomoge
Akademickie Biuro Karier
Akademicki Inkubator Przedsi?biorczo?ci US
Stowarzyszenie
Samorz?d WNEiZ
Softlandia
WCE
TEKOM
Odwied? nas:BIPFacebookYoutube

Jak do nas trafi?


mapa wneiz